Reaguję - umiem - nie zawaham się pomóc!

Życie i zdrowie ludzkie jest czymś najważniejszym, najcenniejszym i dane jest nam tylko raz. "Przestrzegam zasad bezpieczeństwa", "pierwsza pomoc ratuje życie" - z takimi przesłankami funkcjonariuszki Straży Miejskiej odwiedziły półkolonistów w Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS.

Strażniczki omówiły najważniejsze zasady bezpieczeństwa, o których nie należy zapominać podczas letniego wypoczynku. Przypomniano o bezpieczeństwie nad wodą przestrzegając, aby wypoczywając nad wodą zawsze zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. Woda, nawet z pozoru spokojna i płytka, kryje w sobie wiele pułapek, a nawet zagrożeń.

Umiejętność rozpoznania zagrożeń pozwala na ich uniknięcie, a niekiedy ostrzeżenie innych lub udzielenie skutecznej pomocy. Strażniczki omówiły i przedstawiły zasady udzielania pierwszej pomocy - od momentu zaistnienia zdarzenia do wprowadzenia czynności resuscytacyjnych - RKO. Podstawą udzielania pomocy jest zadbanie o zabezpieczenie miejsce zdarzenia i zapewnienie własnego bezpieczeństwa przez ratownika (rękawiczki jednorazowe, maseczki). Dzieci po zapoznaniu się z fantomem, chętnie przystąpiły do ćwiczeń RKO podsumowujących zajęcia. Wspólnie przypomniano telefoniczne numery do służb ratunkowych, a także co należy przekazać dyspozytorowi służb wzywając pomocy.

Na zakończenie uczestnicy zajęć otrzymali przydatne buttony, broszurki informacyjne oraz odblaski.

MSz, JK, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej