"OBCY" - konkurs rozstrzygnięty

W czwartkowe przedpołudnie, w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Dzieci mówią NIE w kontakcie z obcymi" realizowanego przez strażników Zespołu Profilaktyki w szkołach podstawowych, połączone z ogłoszeniem wyników, związanego z nim, konkursu plastycznego.

Uczniów klas I-III uczestniczących w zajęciach zaproszono do konkursu plastycznego, którego zasadniczym celem było przedstawienie przez autorów prac, najważniejszych dla ich bezpieczeństwa, zasad postępowania w kontaktach z osobami nieznanymi. Do konkursu przystąpili uczniowie 14 poznańskich szkół podstawowych nadsyłając prace wykonane w różnych technikach, przestrzennych nie wykluczając. Komendant SMMP zwracając się do uczestników spotkania, podkreślił konieczność działań dorosłych na rzecz bezpieczeństwa dzieci w każdej sytuacji, a dzieciom zalecał rozwagę i ostrożność. Następnie podsumowano wyniki konkursu i przystąpiono do nagrodzenia laureatów wyróżnionych prac. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i zestawy pamiątkowych upominków. Pobyt w siedzibie Straży Miejskiej był okazją do wizyty u dyżurujących strażników na stanowisku kierowania patrolami w terenie. Natomiast "korytarzowa wystawa fotek", uzupełniona komentarzem strażniczki, pozwoliła poznać zebranym zakres działań strażników, zarówno podczas interwencji, jak również w zakresie profilaktyki. Spotkanie zakończono zaproszeniem do kolejnego konkursu i wspólnym, rodzinnym zdjęciem.

strażnicy Zespołu Profilaktyki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej