Pierwszy dzień wiosny na Jeżycach

Pierwszy dzień wiosny, ale też tak zwany "dzień wagarowicza". W tym dniu uczniowie świętują, w różny - niekoniecznie odpowiedzialny sposób. Strażnicy miejscy z Zespołu Profilaktyki wraz z policjantami z Komisariatu Jeżyce przeprowadzili wzmożone działania prewencyjne i profilaktyczne.

Dbając o bezpieczeństwo młodych ludzi, funkcjonariusze prowadzą działania mające wpływ na minimalizację zagrożeń, także demoralizacją nieletnich. Mundurowi kontrolują miejsca, gdzie często przebywa młodzież. O ujawnionych przypadkach wagarowania lub innych występków powiadamiani są rodzice oraz szkoły, na szczęście dzisiaj nie było potrzeby dalszej interwencji. Wszyscy skontrolowani legalnie przebywali poza szkołą, dzisiaj wywiązali się z obowiązku szkolnego.

Dużym zagrożeniem dla młodzieży decydującej się na wagary, jest chęć spróbowania tego, co jest dla nich zakazane, m.in. alkoholu lub środków odurzających. Dlatego o każdym przypadku natrafienia na nieletnich pod wpływem alkoholu lub środków odurzających należy powiadomić rodziców, szkołę lub sąd rodzinny. Właścicielom placówek handlowych przypominamy, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny oraz utrata koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej