Informujemy, ostrzegamy!

Miejskie strażniczki, wspólnie z policjantką z KP Poznań-Stare Miasto spotkały się z uczniami Zespołu Szkół Budowlanych. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne, omawiając zagadnienia ujęte w "Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich". Przedstawiono młodzieży prawne znaczenie popełnionych czynów zabronionych (wykroczenie, przestępstwo), zdefiniowano "czyn karalny", "demoralizację", a także środki wychowawcze stosowane przez sąd. Młodym internautom wytłumaczono, czym różni się rzeczywistość od świata wirtualnego - omówiono możliwe zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z sieci internetowej. Funkcjonariuszki poruszyły tematykę "dopalacze niszczą życie", omawiając zgubne, a nawet tragiczne skutki ich zażywania.

Agnieszka Stępniak, Monika Szałamacha

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej