Bezpieczne Winiary

Strażnicy z zespołu profilaktyki uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami Winiar.  Pod hasłem "Bezpieczne Winiary" rozmawiano o wyłudzeniach na wnuczka, niekorzystnych umowach kredytowo - bankowych, fałszywych pieniądzach czy kieszonkowcach.

Stoisko informacyjne zespołu profilaktyki SMMP
Stoisko informacyjne zespołu profilaktyki SMMP

W Szkole Podstawowej nr 27, na zaproszenie Rady Osiedla Winiary, odbyło się spotkanie z mieszkańcami kierowane przede wszystkim do seniorów osiedla oraz do sprawujących opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, Narodowego Banku Polskiego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP przekazywali mieszkańcom szereg informacji pozwalających ochronić się przed plagą wyłudzeń i zagrożeń finansowych.

W stoisku informacyjnym zespołu profilaktyki zainteresowani mogli wylosować czujniki gazu oraz czadu, otrzymywali szereg pomocnych gadżetów takich jak magnesy z poradami wnuczka, specjalne portmonetki dla seniorów czy gwizdki alarmujące o zagrożeniu. Rozdawane były także broszury z zakresu niskiej emisji oraz materiały przygotowane przez Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Więcej na temat spotkania w relacji TVK Winogrady.