Czy Krzyżanka będzie czysta?

Eko Patrol nie odpuszcza - strażnicy ujawnili nieruchomość, z terenu której do strumienia Krzyżanki dostawały się nieczystości ciekłe. Posypały się mandaty, będzie ponowna kontrola.

Krzyżanka zanieczyszczona - interwencja z 16 kwietnia
Krzyżanka zanieczyszczona - interwencja z 16 kwietnia

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o interwencji strażników Eko Patrolu, którzy ujawnili odprowadzanie nieczystości ciekłych do strumienia Krzyżanki. Badania przeprowadzone przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej wskazywały na fekalia, jako przyczynę zanieczyszczenia. Wtedy też strażnicy Eko Patrolu ustalili, że nieczystości do strumienia wypływały z kolektora burzowego, a to oznaczało, że musiały dostać się wraz z deszczówką odprowadzaną z jezdni.

Strażnicy postanowili bliżej przyjrzeć się gospodarce odpadami ciekłymi na terenie osiedla. W tym celu zapoznali się z układem kanalizacji burzowej Aquanetu, a następnie na podstawie informacji z Geopozu wytypowali te nieruchomości, na terenie których ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Okazało się, że kontrolę należy przeprowadzić na terenie tylko kilkunastu  budynków posiadających szambo i położonych w rejonie kolektora burzowego. Upór i dociekliwość strażników Eko Patrolu opłaciły się - w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze ujawnili przepełnione szambo, z którego nadmiar fekaliów ściekał w kierunku jezdni, a tam dostawał się do studzienki i dalej kanalizacją burzową do strumienia Krzyżanki.  

Szczegółowa kontrola gospodarki odpadami na terenie tej nieruchomości wykazała kilka różnych uchybień, za które właściciel został ukarany mandatami. Strażnicy Eko Patrolu zapowiedzieli już ponowną wizytę. Mamy nadzieję, że od tej pory Krzyżanka będzie już czysta.