Czyściej na podwórzach

Interwencje porządkowe są dla każdego strażnika rejonowego podstawowymi w codziennej służbie. Funkcjonariusze ci sprawdzają nie tylko stan czystości na jezdniach, chodnikach, i terenach niezabudowanych, ale również podwórza kamienic i tereny przydomowe.

Starołęka - przed interwencją strażnika
Starołęka - przed interwencją strażnika

Na terenie osiedla Starołęka strażnik rejonowy interweniował w sprawie niewłaściwego składowania odpadów. Na prywatnej nieruchomości leżały duże ilości różnych odpadów, od mebli, poprzez najróżniejsze odpady komunalne, aż po złom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady winny być gromadzone w kontenerach bądź torbach tzw. big bagach.  Wyjaśniając zaistniałą sytuację funkcjonariusz ustalił, że nieruchomość wraz z budynkiem przejął nowy właściciel i zlecił generalne porządki. Po interwencji strażnika firma transportowa, umieszczona w wykazie działalności regulowanej, wywiozła kilka kontenerów odpadów - meble trafiły do gratowiska, odpady komunalne do sortowni a złom do punktu skupu. Całe podwórze zostało posprzątane a nowy właściciel ma do zapłacenia wysoki mandat karny.

Równie stanowczo zareagował strażnik rejonowy referatu Wilda, który interweniował w sprawie zanieczyszczonego podwórza opuszczonej kamienicy przy ul. Prądzyńskiego. Nieruchomość praktycznie "tonęła" w śmieciach, które leżały wszędzie, od piwnicznych świetlików, poprzez zejścia do piwnic, aż po całe podwórze. Okoliczni mieszkańcy traktowali ten tern jak wysypisko odpadów. Wielkie sprzątanie trwało blisko 2 dni. Nowy dozorca, zatrudniony przez właściciela, doprowadził nieruchomość do porządku i zobowiązał się do codziennej dbałości o czystość. Strażnik rejonowy będzie tam zdecydowanie częściej.