Deratyzacja - pierwsze kontrole

Od wczoraj w Poznaniu obowiązuje deratyzacja, a do jej przeprowadzenia zobowiązani są właściciele m.in. budynków wielorodzinnych, obiektów handlowych branży spożywczej, szpitali, hoteli.

Pierwsze kontrole wykonania obowiązków deratyzacyjnych
Pierwsze kontrole wykonania obowiązków deratyzacyjnych

Dziś strażnicy miejscy rozpoczęli pierwsze kontrole podczas których sprawdzali, czy zostały wyłożone trutki, a na klatkach schodowych umieszczono napisy ostrzegające przed niebezpieczeństwem zatrucia ludzi i zwierząt domowych. Ważne jest także to, aby administratorzy lub właściciele budynków wielorodzinnych zwrócili uwagę na gromadzenie odpadów, zwłaszcza resztek jedzenia, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni. Wszystkie odpady komunalne winny być umieszczone w zamykanych pojemnikach, a podwórza, klatki schodowe i piwnice - posprzątane. Przed rozpoczęciem akcji deratyzacyjnej należy na drogach migracji gryzoni dokonać napraw uniemożliwiających ich przemieszczanie się.

Kontrole funkcjonariusze przeprowadzili m.in. przy ul. Lodowej, gdzie administratorzy byli "zaskoczeni" wizytą strażników. W pierwszych 6 sprawdzonych budynkach tylko w jednym strażnik nie miał żadnych uwag. W pozostałych o tegorocznej deratyzacji całkowicie zapomniano. Inaczej sytuacja wyglądała na Wildzie - w budynkach przy ulicach Niedziałkowskiego i Św. Czesława trutki i ostrzeżenia były wszędzie. Tylko w jednym przypadku, w obrębie stanowiska do gromadzenia odpadów, panował bałagan.  

Deratyzacja potrwa do 10 maja - do tego czasu wszystkie odpowiedzialne osoby za utrzymanie porządku na terenie posesji muszą liczyć się, że do ich drzwi mogą zapukać strażnicy lub inspektorzy Sanepidu. Tam gdzie stwierdzą uchybienia kontrola zostanie powtórzona.

W Poznaniu powszechna deratyzacja przeprowadzana jest od 20 lat.

W 1998 roku, nasze miasto było jedyną gminą w Polsce, na terenie której zdecydowano się na tak powszechną walkę z gryzoniami. Obecnie coraz więcej miast i gmin idzie naszą drogą uznając wdrożone rozwiązania za jedyne, możliwe i skuteczne działania na skalę ogólnomiejską, które ograniczają populację gryzoni.

Kontrolę wykonania obowiązków wynikających z zarządzenia Prezydenta przeprowadzają strażnicy miejscy (w stosunku do zarządców nieruchomości mieszkalnych, oświatowych i handlowych) a także pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (w stosunku do zarządców obiektów oświatowych, gastronomicznych, służby zdrowia i innych obiektów użyteczności publicznej). Łącznie, w całym mieście, obydwie służby rocznie kontrolują ponad 4000 nieruchomości.

Więcej na temat deratyzacji czytaj na stronach UMP oraz SMMP