Ewakuacja

W siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim przeprowadzono ćwiczenia na wypadek wystąpienia pożaru budynku. Był to sprawdzian również dla strażników ochrony budynku.

Ćwiczenia na wypadek wystąpienia pożaru - przyjazd straży pożarnej
Ćwiczenia na wypadek wystąpienia pożaru - przyjazd straży pożarnej

Jednym z zadań wypełnianych przez strażników referatu Stare Miasto jest ochrona budynku magistratu. Funkcjonariusze dbają nie tylko o ład i porządek na terenie całego obiektu, ale również reagują w przypadku wystąpienia zagrożeń, między innymi takich jak pożar.

W środowe przedpołudnie, na stanowisku strażnika ochrony budynku,  rozległ się sygnał alarmowy - czujniki rozmieszczone na 4 piętrze budynku wykazały zadymienie. W takiej sytuacji funkcjonariusz musi natychmiast udać się do wskazanego miejsca i sprawdzić co się dzieje. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarem uruchamiana jest procedura alarmowa i ewakuacyjna. Wzywana jest straż pożarna, powiadamiany jest zarządca budynku a wyznaczeni pracownicy wyprowadzają z pomieszczeń ludzi. W tym czasie strażnicy udają się do wszystkich wejść budynku dbając o sprawną ewakuację. Po przybyciu straży pożarnej strażnik ochrony kieruje ich do rejonu zagrożenia. Ćwiczenia przebiegły sprawnie.

Funkcjonariusze jednostki Państwowej Straży Pożarnej dokonali kontroli obiektu  i po stwierdzeniu braku zagrożenia pracownicy oraz petenci mogli powrócić do budynku urzędu.