Finał Olimpiady

W poniedziałek, w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, obył się III finałowy etap I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Nagrodę główną zdobyła Alicja Glinkowska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Wręczenie nagrody głównej I WOWOB
Wręczenie nagrody głównej I WOWOB

W roku szkolnym 2017/ 2018 Straż Miejska Miasta Poznania, wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz 7 strażami miejskimi i gminnymi z terenu województwa, zorganizowała I Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się 703 uczniów z 37 szkół, z całego województwa. Najlepsi uczniowie,  wyłonieni w drodze dwustopniowych eliminacji zostali zakwalifikowani do finału, w którym musieli wykazać się własną inicjatywą, nie tylko proponując, ale przede wszystkim wdrażając w życie rozwiązania poprawiające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców swojej najbliższej okolicy. Zakres tematyczny wdrażanych rozwiązań był bardzo szeroki - od inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, aż po poprawę bezpieczeństwa w komunikacji.

Od wczesnych godzin porannych, w sali wykładowej WSB, rozpoczęły się przesłuchania 18 finalistów I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Wysoki poziom prezentowanych prac nie ułatwił pracy jury. Każdy z finalistów, w ciągu 10-cio minutowego wystąpienia prezentował swój pomysł na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ostatecznie, pierwszą laureatką, I-szej Olimpiady i zdobywczynią nagrody głównej - indeksu na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej, została Alicja Glinkowska uczennica Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez sponsorów Olimpiady. Organizatorzy nie zapomnieli o nauczycielach, którzy przygotowywali i wspierali swoich uczniów - wszyscy otrzymali upominki ufundowane przez sponsorów Olimpiady.

Finałowa uroczystość zakończyła się podzieleniem okolicznościowego tortu.

Szerzej o Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie na stronie http://www.poznan.pl/wowob/