Głuszynka skażona?

Strażnicy referatu Nowe Miasto interweniowali w sprawie zanieczyszczenia rzeki Głuszynki. Duża ilość piany była efektem przedostania się do nurtu rzeki środka do wytwarzania piany gaśniczej.

Rzeka Głuszynka w trakcie interwencji
Rzeka Głuszynka w trakcie interwencji

Na miejsce zdarzenia przybyły 4 zastępy straży pożarnej - OSP Głuszyna oraz PSP Krzesiny. Strażacy ustawili na powierzchni wody 2 tamy pochłaniające pianę. W wyniku przeprowadzonych rozmów z okolicznymi mieszkańcami okazało się, że piana przedostała się do nurtu rzeki kanałem burzowym. W ocenie strażaków przyczyną tak dużej ilości piany był środek do wytwarzania piany gaśniczej, który w połączeniu z nurtem rzeki powoduje taki właśnie efekt. Strażacy oraz pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali do badań próbki wody. Trwa ustalanie źródła pochodzenia środka gaśniczego oraz jego wpływu na środowisko.

W trakcie interwencji związanych z zanieczyszczeniem rzek lub jezior strażnicy bezpośrednio współpracują z dowódcą jednostki Straży Pożarnej, który prowadzi działania ratownicze i zabezpieczające. Do ich zadań, między innymi należą: zabezpieczenie skażonych miejsc przed dostępem osób niepowołanych, informowanie o zaistniałej sytuacji pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także zbieranie informacji o możliwych przyczynach i źródłach wystąpienia zanieczyszczeń.

Głuszynka to rzeka o długości 34 km, która wraz z rzeką Kopel uchodzi do Warty. Po rzece, w części od Zaniemyśla aż do Kórnika, odbywają się spływy kajakowe.