I etap Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie zakończony

703 uczniów z 37 szkół z całego województwa zgłosiło się do udziału w I Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Wraz z Wyższą Szkołą Bankową i Strażą Miejską w Poznaniu Olimpiadę współorganizuje dziewięć straży miejskich i gminnych z Wielkopolski. Pierwszy etap jest już za nami.

Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu - Komendant SMMP wita uczestników I WOWOB
Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu - Komendant SMMP wita uczestników I WOWOB

12 grudnia, równocześnie w 37 szkołach z 10 miast województwa wielkopolskiego, uczestnicy Olimpiady przystąpili do rozwiązania testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Najwięcej chętnych, bo aż 99 osób, zgłosiło się z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu przy ul. Śniadeckich. To właśnie w tej placówce odbyła się inauguracja Olimpiady.

Ażeby zakwalifikować się do drugiego etapu należało rozwiązać test na poziomie 65%. Warunek ten spełniło 188 osób.

Więcej na temat przebiegu I etapu Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie czytaj tutaj