Interwencje porządkowe strażników - budowy

Najczęściej występujące uchybienia związane z budowami dotyczą niewłaściwego gromadzenia odpadów budowlanych. Jednak ostatnie interwencje realizowane przez strażników rejonowych z referatów Jeżyce i Nowe Miasto ujawniły całkowicie inne problemy.

Smochowice - budowa przyłączy sanitarnych
Smochowice - budowa przyłączy sanitarnych

Jeżyce - podczas dyżuru radnych Rady osiedla Krzyżowniki - Smochowice, strażnik rejonowy otrzymał zgłoszenie dotyczące braku odpowiednich znaków drogowych przy ul. Sianowskiej. Radni wskazali na nierówności drogi spowodowane budową przyłączy sanitarnych i konieczność ustawienia znaków ostrzegawczych. Pod wskazanym adresem funkcjonariusz stwierdził w 3 miejscach przekopaną jezdnię. Powstałe zagłębienia zostały wypełnione gruzem budowlanym wymieszanym odpadami. Nadmiar gruzu budowlanego rozsypano na sąsiedniej działce będącej terenem miejskim.

W wyniku przeprowadzonych przez strażnika czynności wyjaśniających okazało się, że pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, jakie wydał ZDM, wygasło pod koniec lipca a gruz rozsypano bez zgody zarządcy terenu. Interwencja strażnika doprowadziła do natychmiastowego zamontowania odpowiednich znaków drogowych, usunięcia gruzu z działki miejskiej i naliczenia karnej opłaty za zajęcie drogi.  

Nowe Miasto - strażnik rejonowy interweniował w sprawie nielegalnego składowania odpadów komunalnych. Pozornie była to rutynowa interwencja, jednak uwagę funkcjonariusza zwrócił fakt, że dom został niedawno oddany do użytku. Jego mieszkańcy wyrzucali śmieci nie do pojemników, lecz obok budynku. Worki wypełnione kuchennymi odpadami, w ilości ok. 4 m³, leżały pod budynkiem oraz na rozległym terenie niezabudowanym. W toku wyjaśniania przyczyn zaistniałej sytuacji administrator budynku oświadczył, że pojemniki były wystawione w miejscu, o którym nie zostali poinformowani mieszkańcy zasiedlający budynek. W ten sposób brak należytej komunikacji doprowadził do powstania śmietniska.

Po interwencji strażnika, jeszcze w tym samym dniu, odpady zostały wywiezione a cały teren uprzątnięty.