Kolejne porządki na terenie Nowego Miasta

Kolejna nieruchomość na terenie referatu Nowe Miasto została uporządkowana po interwencji strażnika rejonowego. Z działki przy ul. Kłońskiej usunięto ponad 100 opon, kilka kontenerów odpadów budowlanych zawierających eternit oraz licnowozne odpady komunalne.

Teren obok magazynu przy ul. Kłońskiej przed i po interwencji strażnika rejonowego
Teren obok magazynu przy ul. Kłońskiej przed i po interwencji strażnika rejonowego

Teren nieruchomości przy ul. Kłońskiej strażnik skontrolował pod koniec maja. Na placu, obok zabudowań magazynowych, w kilku miejscach zalegały duże ilości gruzu budowlanego wymieszanego z płytami eternitu i styropianem, opony samochodów osobowych, zniszczone palety, połamane i uszkodzone plastikowe skrzynki oraz wiele innych odpadów komunalnych. Co prawda nieruchomość była ogrodzona, jednak od strony bocznicy kolejowej brakowało bramy wjazdowej a to umożliwiało swobodny wjazd na teren i podrzucanie odpadów przez okolicznych mieszkańców. Dodatkowo brakowało obowiązkowej tablicy z numerem porządkowym posesji.

W toku czynności wyjaśniających strażnik ustalił, że jest to dawny magazyn PKP, aktualnie dzierżawiony przez inny podmiot gospodarczy. W celu ustalenia zakresu odpowiedzialności za zaniedbania porządkowe, funkcjonariusz doprowadził do spotkania przy ul. Kłońskiej   przedstawicieli zarządcy terenu oraz firmy dzierżawiącej magazyny. Na spotkaniu uzgodniono harmonogram prac porządkowych określając termin wykonania wszystkich zaleceń strażnika.

W pierwszym dniu sierpnia, w trakcie kolejnego spotkania z przedstawicielami zarządcy terenu, strażnik rejonowy z zadowoleniem stwierdził, że wszystkie odpady zostały usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieruchomość zyskała tablicę z numerem porządkowym a brakującą bramę zastąpiła prowizoryczna przeszkoda w postaci usypanej hałdy ziemi. Brak nadzoru nad nieruchomością kosztował osoby odpowiedzialne kary na łączna kwotę 600 zł. 

To kolejna zaniedbana nieruchomość w tym rejonie Miasta, która odzyskała dawny blask. Wcześniejsze interwencje strażnika rejonowego doprowadziły do uporządkowania nielegalnie gromadzonych odpadów przy ulicach: Skibowej, Dobre Pole, Jeżynowej czy Szczepankowo, czytaj tutaj.

Wysokich kar pieniężnych można uniknąć, wystarczył być odpowiedzialnym zarządcą nieruchomości i na bieżąco dbać o czystość i porządek.