Kosztowny błąd

Zapomniał zabrać śmieci - został ukarany mandatem i pokrył koszty porządkowania.

ul. Piastowska
ul. Piastowska

Strażnicy referatu Wilda natrafili na porzucone odpady komunalne. Wysypisko składające się z 15 worków wypełnionych rozmaitymi odpadami ktoś porzucił w rejonie ul. Piastowskiej. W takich przypadkach funkcjonariusze skrupulatnie przeglądają odpady w poszukiwaniu informacji mogących doprowadzić ich do sprawcy zaśmiecenia. Bez trudu natrafili na dokumenty zawierające dane adresowe wraz z numerem telefonu. Kilka dni później do siedziby wildeckich strażników zgłosił się mieszkaniec Gniezna, który jak oświadczył przy ul. Piastowskiej prowadził prace remontowo budowlane. Po zakończonym zleceniu zgromadzone odpady chciał oddać do gratowiska, ale.... zapomniał. Był to bardzo kosztowny błąd, gdyż śmieci posprzątała na jego koszt firma, wpisana do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości a strażnik ukarał go wysokim mandatem.