Krzyżanka zanieczyszczona

Strażnicy Eko Patrolu interweniowali w sprawie zanieczyszczonego strumienia Krzyżanka. Na miejsce wezwano straż pożarną.

Smochowice - strumień Krzyżanka, interwencja w sprawie zanieczyszczenia wody
Smochowice - strumień Krzyżanka, interwencja w sprawie zanieczyszczenia wody

Nietypowe, szaro - niebieskie zabarwienie strumienia Krzyżanka zaniepokoiło mieszkańców. Niezwłocznie na miejsce przybyła załoga Eko Patrolu. Strażnicy potwierdzili spostrzeżenia zgłaszających i ustalili, że ciecz o nietypowym zabarwieniu wydobywa się z podziemnego kolektora Aquanetu biegnącego od strony miasta. Funkcjonariusze powiadomili Państwową Straż Pożarną.

Strażacy pobrali próbki zanieczyszczonej wody i przekazali je do badań. W ich ocenie  prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenie mogą być fekalia. Ustalenie sprawcy zanieczyszczenia może okazać się bardzo trudne, gdyż możliwości nielegalnego odprowadzenia nieczystości ciekłych jest kilka, od nielegalnego przyłącza ścieków z nieruchomości do zrzutu szamba z samochodu asenizacyjnego.

Wyjaśnianie sprawy trwa.