Najlepszy strażnik 2018 roku wybrany

Jacek Wilcząb, strażnik rejonowy referatu Nowe Miasto, został Najlepszym strażnikiem 2018 roku. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystości z okazji Dnia Straży Gminnej.

Najlepszy strażnik 2018 roku
Najlepszy strażnik 2018 roku

29 sierpnia przypada Dzień Straży Gminnej. Z tej okazji odbyła się uroczystość podsumowująca roczną pracę poznańskich strażników i pracowników cywilnych SMMP. Jako pierwsi uroczyste ślubowanie złożyło 18 nowych funkcjonariuszy.

Ślubuję uroczyście służyć państwu i wspólnocie lokalnej,.... tak rozpoczynała się Rota wypowiadana przez wszystkich ślubujących. Zastępca Prezydenta Pan Mariusz Wiśniewski gratulując wszystkim strażnikom podkreślił, że straż miejska opiera się na doświadczeniu starszych funkcjonariuszy i entuzjaźmie młodych.

W dalszej części wyróżnienia otrzymali:

  • operatorzy monitoringu miejskiego, za szczególne osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
  • strażnicy ceremoniału miejskiego, za profesjonalizm, dyspozycyjność oraz wzorowe wypełnianie obowiązków ceremoniału uroczystości miejskich,
  • strażnicy rejonowi, za całokształt wieloletniej pracy na rzecz społeczności lokalnych, oraz wkład w wychowanie młodych pokoleń strażników.

Uroczystość ta była także okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie. W tym roku Komendant SMMP awansował 67 funkcjonariuszy. 15 z nich, otrzymało awans na najwyższe stopnie służby patrolowej.

Niezawodny partner SMMP to forma podziękowania Komendanta wręczana przedstawicielowi instytucji, która poprzez swoją działalność wspiera straż miejską stając się niezawodnym partnerem. W tym roku, do grona Niezawodnych partnerów SMMP, dołączyło Schronisko dla Zwierząt.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszego strażnika 2018 roku. Do X edycji konkursu przystąpiło 15 funkcjonariuszy, natomiast ocenie komisji wewnętrznej poddało się 11 strażników. Najlepszy strażnik został wyłoniony nie tylko na podstawie efektów całorocznej pracy, ale także na podstawie wyników testu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych - takich jak kontakt z mieszkańcem, właściwe posługiwanie się terminologią prawną i sporządzania dokumentacji służbowej.

Decyzją Komisji Konkursowej Najlepszym strażnikiem 2018 roku został Jacek Wilcząb, strażnik rejonowy Referatu Nowe Miasto.

Jacek Wicząb - pracuje w straży miejskiej od 26 lat, od początku związany jest z Nowym Miastem. Z jego bogatego doświadczenia skorzystało już wielu funkcjonariuszy stawiających pierwsze kroki w mundurze strażnika. Zawsze pomaga innym, jest koleżeński i życzliwy. Jego pasje związane są ze sportem. Jest to piłka nożna i wędkarstwo - w tych dyscyplinach wielokrotnie reprezentował straż miejską. Czas wolny najchętniej spędza w domku na wsi.