Nielegalne składowisko ziemi

Interwencja w sprawie zanieczyszczania miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 184 przez pojazdy budowy ujawniła nielegalne składowisko ziemi. Dociekliwość strażnika rejonowego doprowadziła do przerwania prac i uporządkowania terenu.

Nielegalne składowisko ziemi wymieszanej z gruzem
Nielegalne składowisko ziemi wymieszanej z gruzem

ZDM przekazał do straży miejskiej zgłoszenie mieszkańca dotyczące zanieczyszczania jezdni piaskiem i błotem wynoszonymi pod kołami pojazdów ciężarowych wyjeżdżających z terenu budowy. Na miejsce udał się strażnik rejonowy referatu Jeżyce. W toku wyjaśniania sprawy ustalił, że codziennie, po zakończonej pracy,  jezdnię czyści zamiatarka. Ponieważ w trakcie interwencji na jezdni widoczne były tylko śladowe ilości ziemi, funkcjonariusz zakończył ją pouczeniem zapowiadając częstsze kontrole. Jednak uwagę strażnika zwróciły spore hałdy nawiezionej ziemi. Okazało się, że w tym miejscu składowana jest ziemia wymieszana z gruzem, którą ciężarówki dowożą z innego rejonu miasta. Strażnik ustalił, że grunt ten należy do Skarbu Państwa a zarządca działki nic nie wie o nawożeniu tam ziemi. Tak więc prace te wykonywane były nielegalnie powodując nie tylko zmianę rzeźby terenu, ale również jego zanieczyszczenie.

Właściciel firmy transportowej został ukarany najwyższym mandatem i złożył pisemne zobowiązanie do pokrycia kosztów przywrócenia pierwotnego stanu działki.

W minionym roku, w całym mieście, strażnicy kontrolowali 347 razy place budów i tereny do nich przylegające. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały nałożeniem 250 grzywien na osoby odpowiedzialne bądź kierowników budów.