Parkowanie kontra słupki

Samochody pozostawione na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach, czy na chodnikach bez wymaganego 1,5 m dla pieszych, w bramach wjazdowych i na trawnikach oraz w takich miejscach, w których ograniczają widoczność - tak wygląda codzienność ulic w centralnych częściach miasta. Skuteczne rozwiązanie zaproponowali strażnicy referatu Wilda - w najtrudniejszych miejscach zamontować słupki.

Poplińskich / Żupańskiego
Poplińskich / Żupańskiego

W  2017 roku strażnicy interweniowali blisko 43 000 interwencji wobec kierowców nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów!! Można powiedzieć, że nieprawidłowe parkowanie pojazdów stało się problemem społecznym, występujący praktycznie w każdym zakątku naszego Miasta. Okazuje się, że w niektórych miejscach interwencje strażników nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Na miejscu niewłaściwie zaparkowanego samochodu pojawia się kolejny, kolejny.... i tak od rana do wieczora.

Z ciekawą inicjatywą wyszli strażnicy z Wildy - na ich wniosek ZDM zamontował słupki na łukach 3  skrzyżowań, gdzie notorycznie stawiane były samochody. Słupki pojawiły się na skrzyżowaniach ulic: Poplińskich / Spychalskiego, Wierzbięcice / Żupańskiego i Poplińskich / Żupańskiego. Od tego czasu w tych miejscach skończyło się parkowanie na łukach i ograniczanie widoczności. Oczywiście, że nie można osłupkować całego miasta, ale w miejscach szczególnych takie rozwiązanie jest konieczne, a co najważniejsze, skuteczne i trwałe.  

Uzyskane efekty skłoniły strażników innych referatów do podejmowania podobnych inicjatyw. Na terenie Grunwaldu już typowane są miejsca, w których takie rozwiązania są konieczne.