Podsumowali sezon grzewczy

Strażnicy referatu Interwencyjnego podsumowali sezon grzewczy 2017 / 2018 - przeprowadzili 2666 kontroli.  Nadal jednak spalanie odpadów jest powodem szeregu interwencji - na os. Junikowo Strażnicy Eko Patrolu ujawnili nieruchomość bez żadnych pojemników, a śmieci spalane były w piecu lub trafiały do ulicznych pojemników!  

Interwencja strażników - spalanie odpadów
Interwencja strażników - spalanie odpadów

W minionym sezonie grzewczym strażnicy miejscy przeprowadzili 2 666 kontroli związanych z podejrzeniem spalania odpadów. Tylko 73 interwencje dotyczyły spalania odpadów w ogniskach, a pozostałe w piecach. W 350 przypadkach funkcjonariusze zastosowali sankcje karne. W walce o czyste powietrze strażnicy pobierali do badań próbki popiołu, a rejony objęte kontrolą typowali na podstawie codziennej analizy składu powietrza.

Zakończony w kwietniu sezon grzewczy nie oznacza braku interwencji powodowanych zadymieniem powietrza. Okazuje się, że w maju nie tylko dym z ognisk powoduje spore uciążliwości dla mieszkańców. Po 6 latach od wprowadzenia nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi trudno sobie wyobrazić życie rodziny w mieście bez pojemników na śmieci. Opakowania po produktach spożywczych, resztki jedzenia i wiele innych, codziennie umieszczamy w pojemnikach na odpady komunalne bądź segregowane. Jednak nie wszyscy tak robią - na terenie os. Junikowo, strażnicy Eko Patrolu, ujawnili spalanie w piecu odpadów komunalnych. Kontrolowana nieruchomość nie była wyposażona w żadne pojemniki, a mieszkańcy wytwarzane codziennie śmieci spalali w piecu lub podrzucali je do ulicznych koszy. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych piec był wypełniony rozpalonymi odpadami.

Sprawa spalania odpadów znajdzie swój finał przed Sądem, a brak pojemników zostanie zgłoszony do ZM GOAP.