Pomagają potrzebującym

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Straży Miejskiej podsumował dotychczasową  działalność - od 2005 roku zebrano 475 l krwi!

Strażnicy Referatu Wilda dla WOŚP
Strażnicy Referatu Wilda dla WOŚP

Początek nowego roku jest okazją do podsumowań dotychczasowej działalności i wyznaczania kierunków na najbliższy okres. Tak też uczynili strażnicy prowadzący Klub HDK PCK przy SMMP. W minionym roku, w ramach otwartych akcji poboru krwi, strażnicy zebrali 27, 12 l tego cennego leku. Łącznie, w 13-sto letniej działalności Klubu, zebrali aż 475 l. Najwięcej, bo aż ponad 60 l zebrali w 2008 roku. Na stałe w kalendarzu otwartych akcji poboru krwi organizowane są zbiórki w trakcie Majówki w Botaniku na rzecz podopiecznych Hospicjum Palium w Poznaniu, w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego oraz od 2 lat w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu. Obok tej podstawowej działalności Klubu strażnicy prowadzą zbiórki słodyczy, książek, zabawek, odzieży a nawet plastikowych nakrętek. Zebrane przedmioty przekazują potrzebującym z domów dziecka, podopiecznym PCK lub bezpośrednio placówkom oświatowym.

Najbardziej zasłużeni za długoletnią działalność na rzecz PCK uhonorowani zostali licznym odznaczeniami państwowymi.

Nie wszyscy strażnicy, którzy oddają krew, zrzeszeni są w Klubie przy PCK. Kilkunastu honorowych dawców indywidualnie udzielają się w rozmaitych akcjach poboru krwi, jak n.p. w trakcie ostatniego Finału WOŚP.