Pomogli poszkodowanym, zabezpieczają miejsce zdarzenia

Poranny wybuch w kamienicy przy ul. 28 Czerwca 1956 r. postawił "na nogi" wszystkie służby ratunkowe. Strażnicy miejscy nie tylko zabezpieczali miejsce katastrofy przed dostępem osób postronnych, ale również dowozili i rozdawali pakiety energetyczne, oraz transportowali do szpitala rodzinę poszkodowanych.

Wybuch w kamienicy przy ul 28 Czerwca 1956 r. - działania strażników miejskich
Wybuch w kamienicy przy ul 28 Czerwca 1956 r. - działania strażników miejskich

Podczas zdarzeń wymagających udziału służb ratunkowych rolą strażników miejskich jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych. Już kilkanaście minut po zdarzeniu, na drogach dojazdowych do miejsca wybuchu, dowodzący akcją ratowniczą rozdysponował 13 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Strażnicy rozciągali taśmy ograniczające dostęp osób postronnych oraz pilnowali, ażeby służby ratunkowe mogły bez przeszkód dotrzeć do poszkodowanych. Mieszkańcom dowozili pakiety żywnościowe przekazane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego UMP. Jedno z miejsc zabezpieczanych przez strażników znajdowało się obok kościoła. Na prośbę strażnika ksiądz proboszcz udostępnił salkę katechetyczną, w której zmarznięci mieszkańcy otrzymali ciepłe napoje. W jednym przypadku strażnicy odnaleźli i przetransportowali do szpitala dwóch mieszkańców, którzy zagubili się i nie mogli odszukać pozostałej rodziny. Na prośbę CZK UMP strażnicy przewozili psychologa, którego pomoc w takich traumatycznych zdarzeniach jest bardzo ważna.

Zabezpieczanie miejsca zdarzenia potrwa jeszcze wiele dni.