Porządki przed zbliżającymi się świętami

Zlikwidowane nielegalne składowisko odpadów  przy ul. Gospodarskiej, posprzątane odpady z podwórza przy ul. Polnej czy usunięte elektrośmieci z pojemników na odpady komunalne, to tylko wybrane przykłady z licznych interwencji porządkowych realizowanych przez strażników rejonowych.

Ul. Gospodarska - nielegalne składowisko odpadów
Ul. Gospodarska - nielegalne składowisko odpadów

Pod koniec marca b.r. przy ul. Gospodarskiej strażnik rejonowy ujawnił nielegalne składowisko odpadów, w większości pochodzących z rozbiórki samochodów. W toku wyjaśniania sprawy okazało się, że jest to nieruchomość prywatna, która została wydzierżawiona na cele magazynowe. Z relacji właściciela terenu wynikało, że przywiezione tam odpady będą przechowywane w kontenerach i big - bagach. Jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zwieziono tam duże ilości uszkodzonych części samochodów, zużyte opakowania po farbach i wiele innych odpadów problemowych, a całość zmagazynowano w pryzmach bezpośrednio na ziemi. Interwencja strażnika uruchomiła szereg innych instytucji, które wyjaśniały legalność prowadzonej tam działalności, między innymi sprawą tą zajęli się inspektorzy Wydziału Ochrony Środowiska UMP. Po kilku miesiącach żmudnych ustaleń udało się zakończyć jedną z najdłuższych interwencji porządkowych - teren ten, pod nadzorem urzędników WOŚ,  został uporządkowany a osoby winne zaniedbań ukarane najwyższymi mandatami. 

Na terenie os. Stare Żegrze strażnik rejonowy zauważył nielegalnie wyrzucone elektrośmieci. Cztery pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, każdy o pojemności 1100 l, wypełnione były obudowami starych komputerów. Jak się okazało, odpady te pochodziły z pobliskiego serwisu sprzętu elektronicznego. Tego rodzaju odpady przyjmowane są w gratowiskach - z indywidualnych gospodarstw bezpłatnie, natomiast z działalności gospodarczej za niewielką opłatą. Po interwencji funkcjonariusza wszystkie odpady zostały wyjęte z pojemników i zostaną przekazane do utylizacji. Pokwitowanie przekazania odpadów przedsiębiorca przedstawi strażnikowi.

Strażnik rejonowy referatu Jeżyce, na podwórzu kamienicy przy ul. Polnej, ujawnił wysypisko odpadów komunalnych - stare meble, opakowania foliowe, lodówka, opony, okna, kartony i wiele innych drobnych śmieci. Składowisko to znajdowało się obok pojemników na odpady i zajmowało powierzchnię ok. 8 m². Natychmiastowa interwencja strażnika w siedzibie zarządcy nieruchomości zakończyła się niezwłocznym uporządkowaniem terenu.

Rocznie strażnicy doprowadzają do uporządkowania ponad 800 dzikich wysypisk odpadów. Zasady gospodarowania odpadami na terenie ZM GOAP czytaj tutaj.