Praca strażnika rejonowego - jest czyściej

Codzienna praca strażników rejonowych polega na stałej kontroli, głównie porządkowej, na terenie wyznaczonego osiedla. Częsta obecność funkcjonariuszy oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami przekładają się na poprawę czystości.

ul. Folwarczna - interwencja strażnika rejonowego
ul. Folwarczna - interwencja strażnika rejonowego

W trakcie obchodu rejonu ul. Folwarcznej, na tyłach zajezdni tramwajowej, strażnicy referatu Nowe Miasto natknęli się na wyrzucone odpady komunalne, remontowe oraz opony. Taki bałagan zastali tam w połowie stycznia. Nie było wątpliwości, że konieczna była natychmiastowa reakcja. Zapowiedziane opady śniegu mogły na długo ukryć wysypisko. W takich przypadkach funkcjonariusze skrupulatnie przeglądają  porzucone odpady, poszukując wskazówek mogących doprowadzić ich do sprawcy zaśmiecenia terenu. Opłaciło się - znalezione dokumenty doprowadziły strażników do firmy remontowo - budowlanej. Kilka dni później wysypisko zostało uporządkowane a sprawcy ponieśli koszty porządkowania oraz zostali ukarani najwyższym mandatem.

Przy ul. Gołężyckiej, znajduje się jeden z obiektów wchodzących w skład Fortyfikacji w Poznaniu. Teren wokół fortu jest zalesiony i został objęty ochroną w ramach programu Natura 2000. Niestety, nader często zdarza się, że właśnie tam mieszkańcy pozbywają się niechcianych odpadów. Tym razem przy drodze dojazdowej do fortu porzucono stare meble i sporo innych śmieci, najprawdopodobniej pochodzących jeszcze z świątecznych porządków. Również w tym przypadku dociekliwość strażnika rejonowego doprowadziła go do sprawcy zaśmiecenia. Sprzątaniem terenu zajęła się firma znajdująca się w wykazie usług regulowanych, strażnik dopilnował prac porządkowych a sprawca zapłacił najwyższy mandat i rachunek za sprzątanie.