Pracowite lato strażników

Letni okres urlopowy dla strażników miejskich wcale nie oznacza mniej pracy. Blisko 10 tys. zgłoszeń mieszkańców przełożyło się na ponad 8 tys. skutecznych interwencji.

Tradycyjnie już, najwięcej pracy przysporzyli kierowcy samochodów. Na " podium" znaleźli się także spożywający alkohol i "twórcy" dzikich wysypisk śmieci.  

Ul. Bergera przed działaniami strażników
Ul. Bergera przed działaniami strażników

Ponad połowa wszystkich zgłoszeń mieszkańców dotyczyła utrudnień powodowanych przez źle zaparkowane samochody. W lipcu i sierpniu strażnicy interweniowali 5341 razy wobec kierowców, którzy zaparkowali samochody niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W 95 przypadkach samochody blokujące ruch odholowano na parking strzeżony.

Obok działań interwencyjnych, strażnicy w kilku miejscach miasta przywracali porządek na miejscach parkingowych. Systematyczne działania "wymusiły" na kierujących stosowanie się do obowiązujących zasad wzdłuż ul. Bergera, Szyperskiej, Rybaki oraz na terenie Galerii Dębiec. Jednak nie wszędzie częsta obecność strażnika pomogła. Na kilku skrzyżowaniach wildeckich ulic porządek przywrócono dopiero po zamontowaniu słupków ograniczających wjazd samochodów.

Uciążliwości powodowane przez spożywających alkohol, w tym zakłócanie spokoju i porządku publicznego, transport pijanych do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, awantury w miejscach publicznych i dewastacje mienia, to najczęstsze powody działań strażników Referatu Interwencyjnego. Funkcjonariusze ci pracują w trybie trzyzmianowym i wykonują najtrudniejszą część z ustawowych zadań straży miejskich.

W lipcu i sierpniu przeprowadzili aż 1051 interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych. W wyniku podjętych czynności przetransportowali do wytrzeźwienia 207 osób, a 835 ukarali. Należy też wspomnieć o 93 interwencjach w sprawie zakłócania ciszy i porządku publicznego oraz o 347 wobec palących tytoń w strefach zakazanych.

Ochrona środowiska jest domeną strażników rejonowych i Eko Patrolu. W okresie wakacyjnym funkcjonariusze ci ujawnili 142 wysypiska śmieci (o 56 więcej aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku), przewieźli 312 zwierząt wymagających pomocy (197   ptaków, 71 bezpańskich psów i 44 koty), 175 razy interweniowali wobec niszczących zieleń oraz 165 razy wobec zanieczyszczających miejsca publiczne. Doprowadzili do usunięcia 153 samochodów nieużywanych - "wraków", natomiast do firm odpowiedzialnych za utrzymanie czystości przekazali 1487 uwagi.

Wakacje to także czas poświęcany na zabezpieczenie wielu imprez masowych i festynów. Tylko w lipcu i sierpniu strażnicy poświęcili na ten cel aż 2415 godzin pracy, co w przeliczeniu jest równoznaczne z pracą 300 funkcjonariuszy przez 8 godzin.

Należy wspomnieć o pracy strażników z Zespołu Profilaktyki, którzy w wakacje przeprowadzili blisko 200 spotkań z dziećmi  podczas letnich półkolonii. Poruszano wiele różnych kwestii i tematów m.in.: zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo na drodze, jak chronić się przed upałami, bezpieczne wakacje, czy jak nie dać się okraść podczas wypoczynku.