Rowerowe interwencje

Strażnicy rejonowi referatu Grunwald odnaleźli porzucone miejskie rowery. Jednoślady przekazano operatorowi systemu rowerów miejskich. Takich przypadków było więcej.

Porzucone rowery w zaroślach obok stadionu im. Edmunda Szyca
Porzucone rowery w zaroślach obok stadionu im. Edmunda Szyca

Strażnicy, podczas wykonywania różnych czynności służbowych, niekiedy napotykają się na sprawy całkowicie nie związane z ich interwencją, a wymagające natychmiastowej reakcji. W ubiegłym tygodniu, przy ul. Węglowej przypadkowo odnaleźli skradziony rower.

   Tym razem, podczas interwencji związanej z bezdomnym, na terenie podwórza budynku przy ul. Matejki, funkcjonariusze natknęli się na dwa miejskie rowery. Niezabezpieczone jednoślady pozostawione były w ustronnym miejscu, na tyłach nieruchomości. Takie postępowanie z rowerem miejskim jest złamaniem regulaminu. Strażnicy niezwłocznie poinformowali operatora systemu rowerów miejskich. Okazało się, że obydwa jednoślady wypożyczyła ta sama osoba.

Wcześniej, z identycznym przypadkiem mieli do czynienia strażnicy referatu drogowego. Obok stadionu im. Edmunda Szyca, w zaroślach, również odnaleźli dwa porzucone miejskie rowery. Te jednoślady dodatkowo były zdewastowane - miały uszkodzone hamulce, dzwonki i koszyki na zakupy.  

Wypożyczony rower należy odstawić do najbliższej stacji i zabezpieczyć go. Osoba, która pozostawi rower w innym miejscu naraża się na konsekwencje określone w regulaminie systemu rowerów miejskich, a w przypadku jego utraty, nawet do pokrycia wartości roweru.