Taksówka nr 5

Strażnicy referatu interwencyjnego zwrócili uwagę na niekompletne oznakowanie zewnętrzne taksówki oczekującej na klienta. Przeprowadzona kontrola ujawniła prowadzenie nielegalnej działalności na terenie Poznania - sprawa znajdzie swój finał przed Sądem.

Kontrola Taxi - archiwum SMMP
Kontrola Taxi - archiwum SMMP

Każda kontrola taksówek rozpoczyna się od oceny kompletności oznakowania zewnętrznego. Herb Miasta, szachownica czy numer boczny, to podstawowe elementy obowiązkowego oznakowania każdego pojazdu używanego do zarobkowego przewozu osób. Uwagę strażników zwrócił widoczny z daleka brak napisu Poznań, jaki musi być pod herbem. Przy bliższej kontroli okazało się, że uchybień jest zdecydowanie więcej - między innymi brakowało na przedniej szybie hologramu licencji, a znak QR Cod został wycięty z gazety i przyklejony taśmą. W takiej sytuacji strażnik skorzystał z dostępu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a tam taksówka nr 5 była przypisana do innej marki i należała do innej osoby.

W takiej sytuacji kierowca przyznał się, że działalność prowadzi w gminie sąsiadującej z Poznaniem, a tutaj chciał sobie dorobić. Sprawa ta znajdzie swój finał przed Sądem.

Funkcjonariusze sprawdzają legalność prowadzonej działalności handlowej, rzetelność przy uwidacznianiu ofert cenowych, a także stosowanie legalizowanych urządzeń pomiarowych. W tym zakresie kontrola taksówek osobowych stała się od 2016 r. szybka i prosta -  Rada Miasta wprowadziła obowiązek umieszczania na bocznej szybie znaku QR Cod z informacjami dotyczącymi cennika, legalizacji licznika należności, licencji, przeglądu technicznego itp. Strażnik skanując smartfonem  QR Cod, natychmiast dowiaduje się czy wszystko jest w porządku.

W 2017 r. aplikacją na smartfonach strażnicy skontrolowali 3 569 pojazdów ujawniając 263 uchybienia. W porównaniu do lat wcześniejszych, wykorzystując znak QR Cod ilość przeprowadzonych kontroli wzrosła prawie 5-ciokrotnie.