"V Targi Praktyk i Staży"

Na zaproszenie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Poznania zaprezentowali swoją firmę na "V Targach Praktyk i Staży".

"V Targi Praktyk i Staży"
"V Targi Praktyk i Staży"

Ideą spotkania była promocja w środowisku akademickim najlepszych wielkopolskich instytucji, ich ofert w zakresie możliwych do odbycia praktyk i staży. Niewątpliwie była to niepowtarzalna okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu studentów z potencjalnymi pracodawcami. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Policja, Straż Pożarna czy Urząd Miasta Poznania, to obok Straży Miejskiej najwięksi pracodawcy, którzy zaprezentowali swoją ofertę.

W ramach Targów Praktyk i Staży przedstawiciele straży miejskiej po raz pierwszy prezentowali swoją ofertę. Można powiedzieć, że jak na pierwszy raz nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem studentów.

Praktykanci i stażyści w straży miejskiej pojawiają się od niedawna. Studenci mogą poznać pracę strażnika miejskiego w zakresie obsługi administracyjnej w następujących referatach:

  • administracyjno - technicznym
  • finansowo - księgowym
  • koordynacji służb (zespół profilaktyki, oskarżyciele publiczni, rzecznik prasowy, monitoring miejski)
  • drogowym

Należy podkreślić, że taka forma pracy możliwa jest tylko na takich stanowiskach, na których wykonywanie czynności nie wymaga ukończenia specjalistycznych kursów i szkoleń.  

Jesteśmy otwarci na taką współpracę z różnymi szkołami wyższymi i instytucjami. Przykładem jest podpisana w ubiegłym roku umowa z Wyższą Szkołą Bankową na staże studenckie. W przeciwieństwie do praktyk są one odpłatne, zarówno dla stażysty jak i opiekuna. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy