Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

Organizatorzy Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie podpisali porozumienie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia I-szej edycji Olimpiady p.t. "Moja okolica bezpieczna i przyjazna". Zwycięzca w nagrodę otrzyma darmowy indeks od Wyższej Szkoły Bankowej umożliwiający studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Komendant SMMP, Rektor WSB oraz Wicekanclerz WSB podpisują porozumienie o organizacji Olimpiady
Komendant SMMP, Rektor WSB oraz Wicekanclerz WSB podpisują porozumienie o organizacji Olimpiady

W dniu wczorajszym, Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wicekanclerz Uczelni oraz Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania podpisali porozumienie rozpoczynające organizację I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Porozumienie podpisali również współorganizatorzy przedsięwzięcia - komendanci straży miejskich i gminnych z Kalisza, Swarzędza, Murowanej Gośliny, Śremu, Czerwonaka, Ostrzeszowa oraz Wrześni.

Uroczystość odbyła się w siedzibie WSB. Po podpisaniu dokumentu uczestnicy wylosowali numery 20 pytań do testu w pierwszym etapie Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie jest nowatorskim projektem realizowanym od wielu lat przez straże miejskie i gminne z województw pomorskiego i kujawsko - pomorskiego. Przedsięwzięcie to skierowane jest do uczniów szkół średnich z terenu poszczególnych województw. Olimpiada ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z poprawą poczucia bezpieczeństwa w ich środowiskach lokalnych.

Więcej czytaj na stronie Olimpiady poznan.pl/wowob