Wiosenne porządki na terenach niczyich

W ramach corocznej akcji Wiosenne porządki w Poznaniu sprzątano śmieci z terenów o nieuregulowanym statusie prawnym. Dużym zaangażowaniem wykazali się strażnicy rejonowi i radni samorządów pomocniczych.

Radni osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo w akcji Wiosenne porządki
Radni osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo w akcji Wiosenne porządki

Na terenie osiedla Starołęka-Marlewo-Minikowo znajduje się działka nie mająca właściciela właściciela. Ostatni zarządca tego terenu zmarł i prawdopodobnie nie pozostawił żadnych spadkobierców, a przynajmniej nikt taki nie figuruje w rejestrach. Można powiedzieć, że obecnie jest to teren niczyj, ale to nie oznacza, że może być zanieczyszczony. Najczęściej miejsca takie odwiedzane są przez osoby spożywające alkohol, a po kolejnych" biesiadach" pozostawiają spory bałagan. Miejsce to do porządkowania w ramach Wiosennych porządków zgłosił strażnik rejonowy wspólnie z radnymi Rady osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo. Funkcjonariusz otrzymał z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta worki i rękawice, a następnie wspólnie zabrali się za porządkowanie. Efekty widoczne są z daleka - cały teren jest czysty, a kilkanaście worków wypełnionych śmieciami zabierze firma sprzątająca wskazana przez WGK.

Podobny scenariusz zastosowano przy porządkowaniu niczyjego terenu przy ul. Głównej. Również tam radni osiedla Główna, wspólnie ze strażnikiem rejonowym, uporządkowali mocno zanieczyszczony teren, z którego zebrali aż 40 worków śmieci.

Terenów o nieuregulowanym statusie prawnym z pewnością jest więcej. Góra Przemysła od strony ul. Lewandowskiej, ul. Chwaliszewo przy krzyżu, czy pusta działka przy ul. Wszystkich Świętych, to przykłady takich terenów w samym centrum miasta. Są one notorycznie zanieczyszczane i wielokrotnie w ciągu roku sprzątane na koszt Miasta.