Wraki - strażnicy nie odpuszczają

W ubiegłym roku strażnicy doprowadzili do usunięcia 1 013 wraków, natomiast w pierwszym miesiącu nowego roku już 110 ! 

Os. Dębina - strażnik rejonowy zlecił odholowanie pojazdu nieużywanego
Os. Dębina - strażnik rejonowy zlecił odholowanie pojazdu nieużywanego

W ostatnich latach lawinowo zwiększała się liczba pojazdów na naszych drogach. Skutkiem tego są nie tylko coraz większe "korki" na ulicach miast, lecz również wzrost liczby pojazdów nieużytkowanych, gdyż wiek i zużycie dużej części pojazdów już w momencie ich zakupu był znaczący. Takie auta retro zajmują cenne miejsca parkingowe, a co ważniejsze - często są pootwierane i mogą stanowić zagrożenie. Stąd strażnicy rejonowi w sposób systematyczny i zdecydowany podjęli działania zmierzające do rozwiązania tego problemu. I tak w miesiącu styczniu, z terenu referatu Wilda, strażnicy usunęli 23 wraki. Zdecydowana większość, bo aż 19, zajmowała miejsca parkingowe w ścisłym centrum Wildy, natomiast tylko 4 z nich na terenie osiedla Zielony Dębiec. Również na terenie Grunwaldu i Jeżyc zdecydowana większość usuniętych wraków , odpowiednio 21 i 22,  zajmowały miejsca w centralnych częściach osiedli. Łącznie, w styczniu b. r., z terenu całego miasta strażnicy rejonowi doprowadzili do usunięcia 110 wraków.

Ocena, czy stan pojazdu wskazuje, że nie jest używany, oparta jest na obserwacji zewnętrznych oznak stanu technicznego. Najczęściej pojazdy nieużywane pokrywa gruba warstwa brudu, nadwozie ma widoczne ślady korozji, w ogumieniu brakuje powietrza, a lusterka są uszkodzone. Każdy tego typu przypadek strażnicy rozpatrują indywidualnie, gdyż bardzo różne mogą być przyczyny, dla których pojazd nie jest użytkowany. Stąd funkcjonariusze najpierw starają się dotrzeć do właściciela polecając usunąć pojazd lub doprowadzić go do właściwego stanu technicznego. W przypadku wydania zlecenia usunięcia pojazdu koszty usuwania wraków ponoszą ich właściciele.