Zabezpieczanie miejsca zdarzenia - dalsze zadania dla strażników

Podczas zdarzeń wymagających udziału służb ratunkowych ważnym zadaniem realizowanym przez strażników i policjantów jest zapewnienie swobodnego dojazdu do miejsca zdarzenia oraz spokoju w prowadzeniu akcji ratowniczej.

Zabezpieczenie miejsca katastrofy
Zabezpieczenie miejsca katastrofy

W drugim dniu akcji ratowniczej, po wybuchu w kamienicy przy ul. 28 Czerwca 1956 r., patrole straży miejskiej nadal biorą czynny udział w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Sama akcja ratownicza, prowadzona w niskich temperaturach powietrza, wymaga zaangażowania wielu osób oraz użycia specjalistycznego sprzętu. Między innymi z tych względów ważnym zadaniem jest zapewnienie drożności dróg dojazdowych oraz spokoju we wszystkich działaniach ratunkowych.

Nadal funkcjonują wyłączenia z użytkowania na odcinkach niektórych dróg. Dotyczą one zarówno kierujących pojazdami jak i osób pieszych. Ograniczenia te są konieczne dla zapewnienia sprawnego działania służb prowadzących akcję ratunkową.

Strażnicy objęli ochroną także hotel, w którym zakwaterowano osoby poszkodowane w katastrofie.

Apelujemy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, podporządkowanie się decyzjom administracji hotelu oraz o uszanowanie woli mieszkańców poszkodowanych w niedzielnej tragedii.

Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi przez kierujących swoje pojazdy w pobliżu miejsca katastrofy. Prosimy, aby nie pozostawiać swoich pojazdów w miejscach, gdzie mogłoby to utrudnić ruch innych pojazdów (w tym autobusów)na osiedlowych drogach.

Działania zabezpieczające prowadzone przez strażników będą kontynuowane do odwołania.

Informacji na temat spraw związanych z katastrofą udzielają:

  • Komenda Wojewódzka  Państwowej Straży Pożarnej
  • Komenda Wojewódzka Policji oraz
  • Centrum Zarządzania Kryzysowego UMP specjalna infolinia: tel. 61 878 4149