Zaskoczenie

Strażnicy referatu interwencyjnego udaremnili kradzież drewna. Mężczyźni nie kryli zaskoczenia, gdyż pod osłoną nocy czuli się bezkarni.

Strażnicy Eko Patrolu w trakcie interwencji w Parku Jana Pawła II
Strażnicy Eko Patrolu w trakcie interwencji w Parku Jana Pawła II

Efekty silnych podmuchów wiatru, jakie miały miejsce na początku października, można spotkać w większości poznańskich parków. Przewrócone drzewa, odłamane konary i gałęzie są sukcesywnie porządkowane. Cienkie gałęzie rozdrabniane są na zrębki, natomiast grube konary i pnie sprzedawane są do dalszego wykorzystania. Czasami bywa tak, że pod osłoną nocy drewno przygotowane do wywozu znika. Z taką sytuacją mieli do czynienia strażnicy referatu Interwencyjnego. Funkcjonariusze przejechali przez Park Jana Pawła II sprawdzając, czy nie dochodzi do dewastacji mienia. Zamiast tego zauważyli mężczyzn, którzy ładowali na taczkę drewno przygotowane do wywiezienia. Byli całkowicie zaskoczeni, gdyż o tej porze nie spodziewali się żadnej kontroli. Drewno odłożyli na swoje miejsce.

Strażnicy prowadzą postępowanie wyjaśniajace wysztkich wątków związanych z przeprowadzoną interwencją. Natomiast mieszkańcy zainteresowani zakupem drewna opałowego pozyskanego z parków winni skontaktować się z Zarządem Zieleni Miejskiej.