Zjazd rzeczników zakończony

W dniach od 11 do 13 maja, w Poznaniu, odbył się III Zjazd Szkoleniowy Rzeczników Prasowych Unii Metropolii Polskich. Wykłady, panele dyskusyjne, briefing z udziałem zastępcy Prezydenta Miasta Poznania oraz zwiedzanie Miasta, to w największym skrócie program, jaki został przygotowany dla naszych gości.

Wycieczka po Poznaniu zabytkowym tramwajem
Wycieczka po Poznaniu zabytkowym tramwajem

Na zaproszenie Komendanta SMMP gościliśmy w Poznaniu rzeczników prasowych straży miejskich Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Gdyni, Olsztyna, Bydgoszczy, Białegostoku, Torunia i Łodzi. Punktem kulminacyjnym był cykl wykładów połączony z panelem dyskusyjnym, jaki odbył się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych przy ul. Głogowskiej 26. Obok rzeczników prasowych, udział w szkoleniu wzięli uczniowie LO Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, z II klasy o profilu ratowniczo pożarniczym, komendanci straży miejskich powiatu poznańskiego oraz strażnicy z Poznania.

Szkolenie zainaugurował prof. dr Marek Chojnacki wykładem z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nawiązywania kontaktów oraz wypalenia zawodowego. Szczególna umiejętność nawiązywania kontaktu ze słuchaczami spotkała się z zaciekawieniem i sporym zainteresowaniem wszystkich obecnych na sali wykładowej. Drugą część zajęć rozpoczął rektor WSUS, dr hab. prof. nadzw. WSUS Michał Iwaszkiewicz wykładem na temat Dziennikarz: przyjaciel czy przeciwnik. W dalszej części zajęć Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania omówił podstawy reorganizacji poznańskiej straży miejskiej a Dariusz Hybś, prefekt Wojewódzki Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP zaznajomił słuchaczy z kierunkami rozwoju straży w Polsce. Na zajęciach nie mogło zabraknąć dziennikarzy. Krótki briefing z zastępcą Prezydenta Miasta Poznania zakończył drugą część wykładów. W trzeciej części organizatorzy zjazdu zaplanowali panel dyskusyjny na temat: Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w świetle kierunków rozwoju straży miejskich i gminnych w Polsce.

W dyskusji udział wzięli uczniowie II klasy Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, z klasy o profilu ratowniczo - pożarniczym.

Niezależnie od części dydaktycznej uczestnicy zjazdu zwiedzili Nasze Miasto, poznali jego najciekawsze zakątki związane z historią, tradycją i nowoczesnością. Przejazd zabytkowym taborem MPK, wyjątkowa interpretacja dziedzictwa kulturowego najstarszej przestrzeni Naszego Miasta, jakim jest Poznański Ostrów Tumski, czy jedyna w Polsce zautomatyzowana zajezdnia tramwajowa Franowo, na zawsze pozostaną w pamięci naszych gości.