"Gaduła" - bezpieczne półkolonie zakończone

Podczas trwających wakacji letnich strażniczki z Zespołu Profilaktyki SMMP spotkały się z dziećmi w szkole językowej "Gaduła" na os. Jana III Sobieskiego. Podczas trwania kolejnych turnusów dzieci przebywające na półkolonii letniej uczestniczyły w wielu spotkaniach tematycznych związanych z bezpieczeństwem. Dla przypomnienia ale i przestrogi rozmawiano o bezpieczeństwie nad wodą, na placach zabaw, w stosunku do osób nieznajomych i zwierząt. Mówiono o bezpieczeństwie we wszystkich tych miejscach, gdzie podczas letnich wakacji dzieci najczęściej przebywają czy to pod opieką rodziców, babć czy opiekunów kolonijnych. Instruowano jak należy się zachowań w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia i życia i jaki numer telefonu mają poszczególne służby. Dzieciom za pomocą filmów tematycznych w łatwy sposób przyswajano wiedzę przekazywaną w trakcie spotkań. Ponieważ półkolonie w "Gadule" były prowadzone tematycznie, a jeden z tygodni prowadzony był pod hasłem "Mali ekolodzy" strażnicy miejscy poświęcili także dużo uwagi na rozmowy o segregacji odpadów, zanieczyszczaniu środowiska, sprzątaniu po swoich pupilach. Każde dziecko wraz z instruktażem stosowania otrzymały opaski i zawieszki odblaskowe, mające służyć poprawie ich bezpieczeństwa po zmroku. Dzieci otrzymały również kolorowanki związane z bezpieczeństwem i ekologią.

Edyta Macutkiewicz, Dorota Kozłowska, Anita Czerepak - Drożdż Zespół Profilaktyki SMMP

dk

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej