Poznan.pl

Straż Miejska Miasta Poznania

Pominąłeś menu

W Gimnazjum im. Króla Dawida

Strażniczki odwiedziły uczniów Gimnazjum im. Króla Dawida. Podczas pierwszej wizyty w tej placówce scharakteryzowano pracę Straży Miejskiej Miasta Poznania i obszar działań Zespołu Profilaktyki. Poruszono tematy bezpieczeństwa: w ruchu drogowym, podczas kontaktu z osobą nieznajomą, a szczególnie zaakcentowano zagrożenia internetowe. Zaapelowano o korzystanie z aktywnych form wypoczynku i ograniczenie godzin spędzanych przy komputerze. Ukazano problem ryzykownych zachowań podejmowanych przez młodzież i ich zgubne konsekwencje. Na koniec wizyty zapowiedziano kolejne spotkania tematyczne.

Dorota Kozłowska, Monika Szałamacha Zespół Profilaktyki SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej