Po kartę rowerową w SP 40

Uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Garbary odwiedziła funkcjonariuszka Straży Miejskiej Miasta Poznania. Spotkanie miało na celu uświadomić czwartoklasistom zakres wymaganej wiedzy, niezbędnej do uzyskania karty rowerowej. Uczniowie otrzymali "Szkolne kalendarze rowerzysty", publikację przygotowaną przez poznański Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, która jest uzupełnieniem podręczników szkolnych do lekcji "wychowania komunikacyjnego". Strażniczka wskazała na obowiązek posiadania przez młodych rowerzystów (od 10 lat) karty rowerowej, podczas samodzielnego korzystania z dróg oraz zachęcała do nauki i solidnego przygotowania się do egzaminu. Strażniczka wraz z nauczycielem wychowania technicznego, w trakcie roku szkolnego, będą z dziećmi dzielić się posiadaną wiedzą oraz uważnie przyglądać postępom w przygotowaniach do egzaminu na kartę rowerową.

Monika Szałamacha Zespół Profilaktyki SMMP
wg

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej