Lustracja terenów, nie tylko szkolnych

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2017/18, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania przeprowadzają w rejonach szkół kontrole stanu przestrzeni i infrastruktury, mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Dokonywane są lustracje boisk i placów szkolnych, ogrodzenia, bram wejściowych, a także stanu technicznego urządzeń i wyposażenie placów rekreacji dla dzieci. Sprawdzane są drogi i trasy dojścia do szkół, oznakowanie drogowe, sprawność oświetlenia, stan techniczny urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także stan uporządkowania zieleni. Działania pokazują, ile jeszcze trzeba zrobić, aby droga uczniów do szkoły była jak najbezpieczniejsza. Stwierdzone w czasie kontroli i udokumentowane uchybienia, zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową, są przekazywane odpowiedzialnym podmiotom w celu bezzwłocznego usunięcia.

Iwona Szymczak, Piotr Trąbka

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej