TOUR SALON 2017

Wśród ekspozycji prawie 300 wystawców, podczas 28. edycji Targów Regionów i Produktów Turystycznych "TOUR SALON 2017", znajdowało się połączone stoisko Straży Miejskiej Miasta Poznania i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP. Miejscy strażnicy informowali o przedsięwzięciach realizowanych w Poznaniu na rzecz porządku, środowiska, czystości, a także o podejmowanych działaniach profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, czy podczas podróży, wypoczynku, albo dotyczących troski o najbliższe środowisko. Na stoisku można było dowiedzieć się, jak unikać niebezpiecznych zdarzeń, np. zimą na zamarzniętych akwenach, czy też w górach na narciarskiej trasie lub pieszym szlaku, a latem podczas kąpieli, wycieczek rowerowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gogle (ALKO, NARKO) symulujące zakłócenie widzenia i orientacji w przypadku spożycia alkoholu lub środków psychoaktywnych. Najmłodsi mieli możliwość wykazać się umiejętnością poruszania się w miasteczku ruchu drogowego ,,Autochodzikiem" lub "na kolorowo" przypomnieć najważniejsze zasady bezpiecznego postępowania w sytuacjach zilustrowanych na kartach kolorowanek. Zainteresowani mogli poszerzyć informacje w zakresie obowiązków posiadaczy psów, czy zaopatrzyć się w woreczki do uprzątnięcia po czworonogach.

Przedstawiciele WZKiB oprócz prezentacji realizowanych miejskich programów, prowadzili pokazy instruktażowe udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów, torby R1, czy deski ortopedycznej. Były również konkursy z nagrodami, dotyczące pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pożarowego.

Z kronikarskiego obowiązku, należy zauważyć odwiedziny p. Mariusza Wiśniewskiego Pierwszego Zastępcy Prezydenta.

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP
wg

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej