"Pierwsza pomoc" w SP19

Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych, a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Termin "pierwsza pomoc" obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia. Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Resustytację (RKO - przywracanie funkcji życiowych) warto ćwiczyć na fantomie. Ćwiczenie prowadzenia czynności RKO, umożliwi ich wykonanie w realnej sytuacji ratunkowej, której towarzyszy dodatkowo stres. W związku z powyższym strażnicy - ratownicy odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 19. Przekazano uczniom informacje dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy od momentu zaistnienia zdarzenia do wprowadzenia czynności resuscytacyjnych. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli możliwość poznać w praktyce prowadzenie czynności RKO, podczas ćwiczeń na fantomie.

Piotr Trąbka ZP SMMP
wg

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej