To już po raz dziesiąty - Jubileuszowo!

Dziś, 17. maja, na trasach rowerowych prowadzących w kierunku Miasteczka Ruchu Drogowego w Parku Tysiąclecia pojawiło się prawie 120 rowerzystów z numerami startowymi, z 18 zespołów reprezentujących poznańskie szkoły podstawowe. To uczestnicy Jubileuszowego X Eko - Rajdu Drogami Rowerowymi Poznania, który patronatem objął Prezydent Miasta Poznania, zmierzali w gwiaździstym zjeździe na metę usytuowaną w funkcjonującym od ubiegłego roku, jedynym "profesjonalnym" w Poznaniu, obiekcie służącym nie tylko rowerzystom w doskonaleniu umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnicy Rajdu mieli możliwość poznać miejskie trasy rowerowe, pozwalające dotrzeć do Parku Tysiąclecia. Ubytek sił zawodników na trasie został natychmiast zrekompensowany pysznymi drożdżówkami, którymi poczęstowano uczestników imprezy przed przystąpieniem do wykonania zadań w kilku konkurencjach, niekoniecznie wymagających wysiłku fizycznego. Zadania wymagały od zawodników wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ekologii, znajomości środowiska naszych parków i lasów oraz udzielenia pierwszej pomocy. Warto zauważyć, że zadania wywołały wiele emocji wśród zawodników, lecz wiedzę (każdy w swej konkurencji) prezentowali na wysokim poziomie. Szczególnie znakomitej wiedzy, umiejętności oraz znajomości procedur udzielania pierwszej pomocy wymagali sędziowie - ratownicy z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania. W czasie, gdy sędziowie podliczali uzyskane wyniki, rowerzyści mieli "okazję" skorzystać z policyjnego instruktażu (udzielanego przez sędziego głównego z WRD KWP kierującego ruchem na skrzyżowaniu) przypominającego zasady obowiązujące kierujących. Natomiast wiele emocji przyniosła rywalizacja w konkursie "kto wolniej?". Do rozgrywki w "systemie pucharowym" przystąpiło 32 zawodników, a zadanie polegało na najwolniejszy przejechaniu slalomem odcinka toru o ograniczonej szerokości, jednocześnie przez dwóch startujących. Błąd lub wcześniejsze ukończenie przejazdu eliminowało z dalszej gry. Finaliści wykazali się doskonałym opanowaniem roweru - co podkreśliła Pani Z-ca Komendanta SMMP wręczając upominki. Zanim przystąpiono do ogłoszenia wyników Rajdu, Komendant SMMP przedstawicieli instytucji nieprzerwanie związanych ze współorganizacją i nauczycieli uczestniczących wraz z zespołami we wszystkich edycjach imprezy uhonorował okolicznościowymi statuetkami "Niezawodny Partner". Po podsumowaniu rezultatów okazało się, że w Jubileuszowym X Eko - Rajdzie zwyciężył zespół Szkoły Podstawowej nr 82 zdobywając puchar Prezydenta Miasta Poznania. Na drugim miejscu uplasowali się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 40 i zdobyli puchar Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania. Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, za zajęcie trzeciego miejsca zdobyli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 13. Puchar zwycięskiemu zespołowi wręczył Dyrektor Gabinetu Prezydenta, zaś następne wręczali ich fundatorzy. Oprócz pucharów, zawodnicy wszystkich zespołów (jubileusz ma swoje prawa) otrzymali nagrody rzeczowe. Impreza przygotowana i przeprowadzona przez strażników Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania przy współpracy policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ratowników WZKiB UMP, Automobilklubu Wielkopolski, leśniczego Zakładu Lasów Poznańskich oraz poznańskiego WORD-u, była kolejną ze wspólnych inicjatyw profilaktycznych "municypalnych" i partnerów, kierowaną do najmłodszych kierujących - uczestników ruchu drogowego. Uśmiechnięte i zadowolone buzie zawodników, zaangażowanie i doskonała ich współpraca w zespołach, dobre wyniki w konkurencjach i wiele pozytywnych ocen obserwatorów świadczą o konieczności kontynuacji podobnych imprez, a zatem...
TV WIELKOPOLSKA
Wojciech Głuszak

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej