Karta rowerowa w ZSMS nr 2

Karta rowerowa - zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat, do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Dla dziesięcioletnich uczniów z klas IV, przystąpienie do egzaminu to bardzo ważna chwila i ważny moment, dający możliwość zdobycia dokumentu uprawniającego do samodzielnej jazdy po drogach publicznych.

W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 odbył się egzamin praktyczny. Strażniczki miejskie, wspierając nauczyciela wychowania technicznego, zadbały o bezpieczeństwo egzaminowanych czwartoklasistów. Była również okazja do przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie poruszania się rowerzystów po drodze. Przypomniano o obowiązku utrzymania roweru w należytym stanie technicznym, a szczególnie urządzeń bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo jazdy. Rozmawiano również o właściwym, funkcjonalnym ubiorze dla rowerzysty i zauważalnym przez innych na drodze, bo "widoczny = bezpieczny". Wszystkim, którzy zdali egzamin, gratulujemy uzyskania swojego pierwszego "prawa jazdy".

Monika Szałamacha, Agnieszka Stępniak

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej