Rady dla działkowców

Strażnicy z Zespołu Profilaktyki SMMP wspólnie z funkcjonariuszką policji z Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto rozpoczęli działania informacyjno- edukacyjne skierowane do osób posiadających ogródki działkowe i rekreacyjne. Mundurowi odwiedzili ROD "Minikowo" - ul. Sandomierska 30 i ROD "Międzylesie" - ul. Wrzesińska 2. Podczas spotkań z działkowcami informowano o najważniejszych zasadach postępowania w celu zabezpieczenia własnego mienia przed jego utratą. Funkcjonariusze przypominali o konieczności prawidłowego zabezpieczenia drzwi i okien. Apelowano o nie pozostawianie wartościowych narzędzi ani sprzętu w altanach, a jeśli już zajdzie taka konieczność o wcześniejsze oznakowanie tych rzeczy poprzez nadanie im indywidualnych cech i w miarę możliwości ubezpieczenie ich. Zwrócono uwagę, że podczas prac ogrodowych i odpoczynku należy rzeczy osobiste pozostawiać w miejscu trudno dostępnym dla osób postronnych, najlepiej mając je pod stałą kontrolą. Wielokrotnie akcentowano, że bardzo istotne jest reagowanie na obecność osób obcych w rejonie działek, które swoim zachowaniem wzbudzają nasz niepokój. Funkcjonariusze przypominali aby w sytuacji zagrożenia działać w granicach własnych możliwości i nie narażać się na utratę zdrowia i życia. Zawsze gdy zachodzi taka potrzeba należy informować o swoich spostrzeżeniach odpowiednie służby.

Iwona Szymczak, Piotr Trąbka Zespół Profilaktyki SMMP

dk

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej