Wartuś ostrzega...

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej wraz z pracownikiem WORD-u odwiedzili Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy. Omawiano zasady ruchu drogowego. Dzieci poznały znaki drogowe, sygnalizację świetlną obowiązujące pieszych. Do zajęć wykorzystano miasteczko ruchu drogowego, dzięki któremu zobrazowano przekazywane informacje. Inspektor Wartuś w formie pogadanki połączonej z zabawą, omówił z dziećmi bezpieczne zachowania podczas przekraczania jezdni. Dzieci dowiedziały się, że nigdy nie wolno przebiegać przez jezdnię i zawsze należy zobaczyć, czy nie nadjeżdża samochód. Wartuś odpowiadał na pytania, dlaczego i jak należy postępować na drodze, aby zachować szczególną ostrożność?

Na podsumowanie zajęć, dzieci otrzymały od przedstawiciela WORD-u elementy odblaskowe, by dzięki nim były bardziej widoczne i bezpieczniejsze na drodze.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej