Odpowiedzialność licealistów

W kwietniu, miejskie strażniczki we współpracy z policjantami Zespołu Profilaktyki Komisariatu Policji Poznań-Wilda przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego. Przewodnim celem pogadanek było budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za własne czyny oraz uświadomienie młodzieży, jakie mają prawa i obowiązki w świetle przepisów. Poza tym uczniowie:
- zapoznali się z zakresem odpowiedzialności prawnej nieletnich, stosowanych środkach
- nabyli wiedzę na temat, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną, poznali kategorie zagrożeń
- poznali postawy, jakie powinni przyjmować wobec osób, które namawiają do czynu zakazanego przez prawo, jak postępować w sytuacjach zagrożenia
Poruszono również bardzo ważne kwestie dotyczące form uzależnień, środków psychoaktywnych. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniach, licznie zadawane pytania oraz przedstawianie przykładów własnych doświadczeń świadczą o potrzebie kontynuacji zajęć dla tej grupy wiekowej odbiorców.

Julita Kozłowska, Sonia Skąpska

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej