Popiół z pieca do kontroli!

Od początku  roku funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania mogą pobierać próbki popiołu w celu stwierdzenia, czy w piecu spalano substancje zabronione np. odpady foliowe lub plastiki. Badanie składu chemicznego popiołu wykaże nawet najmniejszą ilość zabronionych substancji, które wcześniej zostały spalone.

Metalowy pojemnik do próbek popiołu - szczelnie zamykany i plombowany
Metalowy pojemnik do próbek popiołu - szczelnie zamykany i plombowany

Jeszcze do niedawna, funkcjonariusz prowadząc czynności kontrolne związane z podejrzeniem o spalanie odpadów, musiał na miejscu taki czyn udowodnić. Zdarzało się, że zawartość pieca była wypalona a właściciel nieruchomości nie przyznawał się do wykroczenia twierdząc,że spala tylko węgiel i drewno. Od początku nowego roku strażnicy Eko Patrolu zostali wyposażeni w nowy oręż w walce o czyste powietrze. Straż Miejska Miasta Poznania podpisała umowę z akredytowanym laboratorium na badania składu chemicznego próbek popiołu. W szczególnych sytuacjach funkcjonariusze pobierają z pieca popiół i umieszczają go w metalowym pojemniku, który jest szczelnie zamykany i plombowany. Pobrana próbka przesyłana jest do laboratorium. Jeżeli w palenisku spalane były zabronione materiały to badanie wykaże nawet najmniejszą ich zawartość.

Pierwsze badanie popiołu pobranego przez strażników Eko Patrolu już zostało wykonane. Wynik ekspertyzy w zakresie badania próbki odpadu paleniskowego (popiołu) pobranej przez SMMP był jednoznaczny:

- stwierdzono termiczne przekształcanie (spalanie) niedozwolonych substancji (śmieci / odpadów) w piecu, z którego została pobrana próbka w tym   malowane / lakierowane płyty typu sklejka pochodząca z mebli bądź stolarki drzwiowej.

Właściciel nieruchomości, który spalał w piecu odpady został ukarany mandatem w najwyższej wysokości.

Nowe narzędzie, którym dysponuje SMMP, pozwoli na bardziej skuteczną walkę ze sprawcami wykroczeń, którzy w sposób szczególnie uciążliwy i  istotny zanieczyszczają powietrze w naszym mieście poprzez spalanie w przydomowym piecach substancji zabronionych m.in takich jak folie, plastiki, elementy mebli, drewno pokryte farbami olejnymi itp.