Zostań strażnikiem miejskim

Straż Miejska Miasta Poznania poszukuje kandydatów na stanowisko strażnika straży miejskiej. Wolnych jest 10 etatów.

Strażnik w trakcie kontroli gospodarki odpadami komunalnymi
Strażnik w trakcie kontroli gospodarki odpadami komunalnymi

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz stosowne zaświadczenia, certyfikaty i referencje potwierdzające wymagane w ogłoszeniu kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym prosimy składać w kancelarii SMMP ul. Głogowska 26 w terminie do dnia 24 stycznia 2018 roku.
Wymagania, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o pracę na stanowisku strażnika straży miejskiej przeczytasz w ogłoszeniu.